Ga naar de inhoud
Home » Uitzoeken » Deil, inventarisatie

Deil, inventarisatie

nr Thema n Idee
1 Woning 3 meer betrokkenheid met elkaar rondom woonomgeving
2 Woning veiligheid rondom woning in verkeer en sociale controle (wijkpreventie) op Gerestein
3 Woning sociale controle (wijkpreventie) Duyfhuisstraat
4 Woning 6 afschrikmiddel voor inbrekers/preventie: camera’s boven de 4 in- en uitgaande wegen
5 Woning wijkagent Frank Ebben voor controle op veiligheid (spreekuur openen)
6 Woning buurt-WhatsApp
7 Verkeer: snelheid verkeersdrempels op Deilsedijk
8 Verkeer: snelheid 30 km zones handhaven; maak de weg moeilijker om hard te rijden
9 Verkeer: snelheid verkeersbord van 60 km na de rotonde op de Krugerstraat moet 30 km worden!
10 Verkeer: snelheid Veilige Verkeerzone 30 km en handhaving daarvan
11 Verkeer: snelheid Verkeersborden te hard rijden op de Krooiweg
12 Verkeer: snelheid verkeersbord 60 km na rotonde op Krugerstraat
13 Verkeer: snelheid Verkeersdrempels op de Deilsedijk waar auto’s en bromfietsers niet sneller dan 30 km per uur om/overheen kunnen. Over de volle breedte dus.
14 Verkeer: parkeren parkeerproblemen bij basisschool
15 Verkeer: parkeren Extra parkeergelegenheid creëren bij Para Medisch Centrum
16 Verkeer: wegdek verzakking groenstrook ter hoogte van Benedeneindseweg 10-12 en voorkoming daarvan door bv. beplanting etc. (oorzaak parkeren).
17 Verkeer: wegdek onderhoud Krooiweg (slecht wegdek en verzakkingen van de afwateringsstrook)
18 Verkeer: wegdek verharding rand Krooiweg op natuurlijke wijze zodat vrachtwagens niet in de berm wegzakken tussen nr. 5 en nr. 13
19 Verkeer: wegdek losse stoeptegels repareren en heggen snoeien in Reinesteinstraat
20 Verkeer: wegdek tussen Spar en Dorpshuis trottoir doortrekken
21 Verkeer: wegdek Voetpad Benedeneindseweg tussen Schoresteynstraat en De Spijker is heel erg modderig
22 Verkeer: wegdek Ongelijke stoeptegels
23 Verkeer: wegdek onderhoud straten en paden (goed meerjarenplan)
24 Verkeer: vrachtauto’s Beemdstraat moet voorrangsweg worden ter hoogte van bedrijventerrein
25 Verkeer: vrachtauto’s Beemdstraat ter hoogte van autobedrijf van Zanten voorrangsweg van maken, zodat vrachtauto’s vanaf het bedrijventerrein geen voorrang meer hebben.
26 Verkeer: vrachtauto’s veiligheid bij school i.v.m. laden en lossen bij de Spar (op ander tijdstip mogelijk?)
27 Verkeer: vrachtauto’s vrachtauto’s rijden zich vast op Zeven Kastelenlaan en rijden de straat kapot. Bord neer zetten “verboden voor vrachtauto’s”
28 Verkeer: bruggen Fietsbrug naar Tricht bij tijdelijke Hak-brug tijdens Bloesemtocht
29 Verkeer: bruggen Bruggen bouwen tussen Deil en Tricht
30 Verkeer: overige te hoge heggen op kruisingen: geen goed zicht
31 Verkeer: overige veiligheid op de dijk; herinrichting> ambulance/brandweer kan er niet door!
32 Verkeer: overige Straatverlichting langs de parallelweg
33 Verkeer: overige vast informatiebord aan de ingang van het dorp om activiteiten te melden
34 Groen: honden plantsoen mooier aanleggen (helaas is het nu een honden uitlaatplaats)
35 Groen: honden plantsoen hondenpoepvrij
36 Groen: honden beleid hondenuitlaatstroken (graag in overleg bepalen waar)
37 Groen: honden hondenpoep uitlaatplaatsen beter handhaven en veranderen
38 Groen: onderhoud maaibeleid (mede bepalen met gemeente)
39 Groen: onderhoud groenstrook langs de Krooiweg is blubber. Dit komt door de vrachtwagens die laden en lossen. Graag verharden door bv. betontegels. Bezoek stapt er bovendien uit in de hondenpoep.
40 Groen: onderhoud zwerfafval opruimen. Kan de gemeente dit faciliteren door bv. gratis afvoeren.
41 Groen: onderhoud veel te brede heggen op sommige plaatsen waardoor je er nauwelijks wandelend
42 Groen: algemeen 2 meer groenvoorzieningen
43 Leefbaarheid: hangplek Meer zitmogelijkheden rond perken en plantsoenen
44 Leefbaarheid: hangplek Jeugdhonk onder begeleiding van volwassenen met internetaansluiting. Kan tijdelijke behuizing zijn of Delleke huren. Of iets neerzetten aan het begin van de Beemdstraat.
45 Leefbaarheid: hangplek ruimte voor jongeren
46 Leefbaarheid: hangplek hangplek voor ouderen
47 Leefbaarheid: hangplek leegstaand pand waar de jeugd in zou kunnen
48 Leefbaarheid: hangplek Activiteiten voor jongeren
49 Leefbaarheid: hangplek Voorzieningen voor ouderen
50 Leefbaarheid: horeca Dorpscafé in bv. Pipowagen
51 Leefbaarheid: horeca Theetuin of extra horecavoorzieningen
52 Leefbaarheid: hulp Opzetten buurthulp
53 Leefbaarheid: hulp Invaliden-parkeerplaatsen bij openbare gebouwen
54 Leefbaarheid: hulp Rolstoeltoegankelijk maken openbare ruimtes
55 Leefbaarheid: hulp Interactie ouderen-jongeren: project “Buddies”
56 Leefbaarheid:overige drugsgebruik aanpakken onder de jeugd
57 Leefbaarheid:overige Dorpsplein herinrichten tussen kerk en oude raadhuis. Sfeer van vroeger weer terugbrengen. Is in de jaren 80 verziekt met paaltjes en perkjes.
58 Recreatie: linge Lingelandje/steiger om te zwemmen, kano in- en uitstapplaats, ontmoetingsplek voor jong en oud aan het water met o.a. banken en visplek. Toegankelijk voor ???
59 Recreatie: linge aanlegmogelijkheden voor de jeugd
60 Recreatie: linge Lingestrandje met steiger en horeca
61 Recreatie: linge officiële plek om te zwemmen of kano te water te laten
62 Recreatie: linge een paar goed begaanbare recreatieplaatsen aan de Linge met bankjes voor wandelaars en fietsers en mogelijkheid om te vissen. Rolstoel, rollator en kinderwagens toegankelijk.
63 Recreatie: linge openbare steiger aan de Linge
64 Recreatie: linge Nieuwe steiger om aan land te komen, denk aan Asperen en Heukelum. Varende recreanten kunnen niet aan wal om ???
65 Recreatie: voorzieningen Fietspaden
66 Recreatie: voorzieningen klompenpad aanleggen: doortrekken Lingedijk bij Landgoed Noordenhoek en verbinding tussen de Vlinder en Enspijk.
67 Recreatie: overige Cultuur
68 Duurzaamheid Zonnepanelen i.p.v. windmolens
69 Duurzaamheid Collectieve woningisolatie, milieubewust dorp, energiebesparing, voorlichting
70 Voorzieningen 3 Glasvezel op de Krooiweg
71 Voorzieningen Glasvezel in het buitengebied
72 Voorzieningen Nieuwe basisschool: bij nieuwbouw een dorpshuis en gymzaal integreren.
73 Voorzieningen Sportschool
74 Voorzieningen Sociale woningbouw ter voorkoming van de vergrijzing van het dorp.
75 PR Dorpskrant: digitaal en gedrukt (voor mensen zonder computer)
76 PR Facebook
77 PR Website: www.dorpdeil.nl: digitale plek waar alles staat wat er in het dorp speelt. Samen met bewoners vullen.