Ga naar de inhoud
Home » Welkom in Deil » Zwerfafvalbrigade Deil Schoon

Zwerfafvalbrigade Deil Schoon

Net als de meeste dorpen van West Betuwe, heeft ook Deil een Zwerfafvalbrigade. De groep dorpsbewoners die het dorp het het veld schoonhouden, doen dit als vrijwilligers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De brigade is begin 2018 van start gegaan. Elke laatste woensdag van de maand wordt er ’s ochtends gezamenlijk geraapt. Daarnaast lopen de vrijwilligers zoals het uitkomt, afhankelijk van bijvoorbeeld hoeveel troep er ergens ligt, of wat voor weer het is. De gelopen trajecten worden in een app ‘opgenomen’, zodat altijd zichtbaar is wanneer en waar er schoongemaakt is. De gemeente West Betuwe voorziet de brigade van de benodigde materialen. Deil Schoon is te volgen via Facebook.

Contactpersoon: Jet Verheijen, e-mail: [email protected]

Foto gemaakt bij de start van Deil Schoon, januari 2018