Ga naar de inhoud
Home » 6 minutenzone Deil » Instructies reanimatie

Instructies reanimatie

Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Welke stappen moet u volgen voor de meeste kans op succes?

1. Zorg voor een veilige werkplek en controleer het bewustzijn.

 • Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
 • Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos
 • Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp!

2. Controleer ademhaling

 • Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen
 • Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift)
 • Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden
 • Geen (normale) ademhaling?
1.05

3. Bel direct 1-1-2 (of laat bellen)

 • Vraag om een ambulance
 • Zeg dat het om een reanimatie gaat
 • Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar)

Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan herstellen.

4. Start direct met 30 borstcompressies

 • Zet je handen midden op de borstkas
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut)
1.05

5. Beadem 2 keer

 • Doe de kinlift (zie stap 2)
 • Kantel het hoofd naar achteren
 • Knijp de neus dicht
 • Pas mond-op-mondbeademing toe
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas)
 • Geef nog een beademing als de borstkas inzakt.
 • Beadem in totaal 2 keer
 • Ga door met reanimatie 30:2 (30 borstcompressies + 2 x beademen).
 • Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.

Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk

6. Als de AED er is

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk
 • Ontbloot de borstkas
 • Zet de AED aan
 • Doe altijd wat de AED zegt!
 • Bevestig de elektroden
 • Volg de opdrachten van de AED op totdat de ambulance arriveert.
1.05