Ga naar de inhoud
Home » 6 minutenzone Deil » Werking 6 minuten zone

Werking 6 minuten zone

Wat gebeurt er na een melding?

Als iemand onwel wordt: direct 112 bellen!

  1. De alarmcentrale (meldkamer politie, brandweer en ambulancedienst) verbindt u door met de centralist van de ambulancedienst.
  2. Deze centralist zal zoveel mogelijk informatie verzamelen en terwijl u de vragen beantwoord, gaat de ambulance al onderweg naar u toe.
  3. Als duidelijk is, dat het om hartfalen gaat, worden naast 2 ambulances, ook de politie, brandweer en HartslagNu gealarmeerd.
  4. Het systeem van HartslagNu selecteert het gebied en roept de burgerhulpverleners op die in dat gebied wonen. In de plattelandsgebieden worden in een straal van maximaal 2 kilometer, maximaal 60 burgerhulpverleners opgeroepen.

Waarom zoveel?

Burgerhulpverleners zijn niet altijd beschikbaar, omdat ze niet thuis zijn, niet weg kunnen of de oproep niet gehoord hebben. De ervaring heeft geleerd, dat bij deze aantallen, vaak rond de 5 burgerhulpverleners ter plaatse komen.

Een deel van de burgerhulpverleners gaat rechtstreeks naar de locatie en een ander deel wordt aangestuurd om een van de AED’s te gaan halen. Er worden 2 of 3 AED’s opgeroepen. De burgerhulpverleners starten de reanimatie, en zodra er voldoende professionele hulpverleners aanwezig zijn, zullen zij het gaan overnemen.

De positie van de burgerhulpverlener

Zodra de meldkamer de ambulances aanstuurt voor een reanimatie, wordt automatisch het systeem van HartslagNu in werking gesteld om burgerhulpverleners op te roepen.

De oproep aan de burgerhulpverleners kan plaatsvinden via SMS of de App. Zodra de burgerhulpverlener ter plaatse is, kan deze levensreddende handelingen starten, in afwachting van de ambulances.

De 6 minutenzone is een vrijwillig systeem. Je verleent alléén hulp als je daartoe in staat bent. Mocht je vanwege persoonlijke omstandigheden op dat moment geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageer je niet op de oproep. Jij bepaalt steeds zelf of je op dat moment in staat bent hulp te bieden. Alleen als jouw persoonlijke situatie het toelaat, probeer je naar beste vermogen levensreddende hulp te verlenen.

Hoe groter en fijnmaziger het netwerk is, hoe groter de kans dat er snel hulpverleners op de plaats van bestemming zijn.

De eerste zes minuten Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Nazorg

Een reanimatie is voor alle betrokkenen een emotionele gebeurtenis. Om deze gebeurtenis te verwerken is het belangrijk dat je ‘van je af kunt praten’.
Na een reanimatie wordt er binnen 24 uur contact met de betrokkenen gezocht om hen op dit vlak zoveel mogelijk te begeleiden.