Ga naar de inhoud
Home » Dorpsraad Deil » Het Bestuur

Het Bestuur

Stichting Dorpsraad Deil

Als vervolg op het  initiatief van enkele bevlogen Deilenaren die in 2017 een prachtig, toekomstgericht Dorpsplan Deil aanboden aan het gemeentebestuur van Geldermalsen waarna op 7 november 2018 Stichting Dorpsraad Deil werd opgericht. 

Doel van Dorpsraad Deil is het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang van het dorp Deil.
De Dorpsraad signaleert en inventariseert wensen en knelpunten en ondersteunt zoveel mogelijk eigen initiatieven van de inwoners. Gelijktijdig is Dorpsraad Deil het communicatiekanaal voor de inwoners naar de gemeente West Betuwe en omgekeerd.
De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Deil bij de gemeente en is er voor alle Deilenaren.
De Dorpsraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over onderwerpen als huisvesting, verkeersveiligheid, zorg en welzijn en openbare werken.

Het bestuur en de vier werkgroepen vormen gezamenlijk Dorpsraad Deil. De bestuursleden en de leden van de werkgroepen zijn allen vrijwilligers die zich graag voor het dorp Deil willen inzetten op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, voor recreatie en natuur, voor informatie en communicatie en voor het toekomstperspectief van het dorp met behoud van de vele voorzieningen die het woon- en leefklimaat in Deil zo prettig maken.

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Flip Krajenbrink, voorzitter
Jan Bijl, penningmeester
Joris Broekmans
EngelHans van Zadelhoff 
Roland van der Heijden, secretaris

De coördinatoren van de 4 werkgroepen zijn:

1. Karine van Drunen, werkgroep Recreatie en Natuur
2. Peter van der Veer, werkgroep Communicatie en pr
3. Leo Vonk, werkgroep Omzien naar elkaar
4. Henk van Amstel, werkgroep Deil 2030! 

Zie ook de uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de werkgroepen op deze website.

Contact Dorpsraad Deil: [email protected]

De structuur in een groter plaatje: