Ga naar de inhoud
Home » Dorpsraad Deil » Werkgroep Deil 2030!

Werkgroep Deil 2030!

Deil, een gezellig dorp aan de Linge. Ook een open dorp waarbij nieuwe – en bewoners die al generaties in Deil wonen open staan voor elkaar. Deil is prachtig gelegen aan de rivier de Linge. Rondom ons dorp is er een afwisselend agrarisch landschap waarbinnen de fruitboomgaarden domineren. Appels, peren, kersen…. Ook een rijk verleden waarin Deil maar liefst zeven kastelen telde. Vanuit Deil kun je het NS-station Geldermalsen bijna zien liggen. Dat zegt iets over de goede bereikbaarheid die nog wordt versterkt door de nabijgelegen rijkswegen A2 en A15. Basisonderwijs, gezondheidszorg en een fijne supermarkt, ze zijn hier allemaal te vinden. Samen met een actief dorpshuis en vele verenigingen maken deze voorzieningen Deil tot een echt fijn dorp om te wonen.

We staan echter in 2020 voor nieuwe uitdagingen: vergrijzing, krimp en wegtrekkende jeugd. Hierdoor wordt de levendigheid van ons dorp bedreigd. Wanneer deze trend zich doorzet wordt het onmogelijk om bestaande voorzieningen als de Spar en de school in stand te houden. De vitaliteit van ons dorp dreigt daarmee verloren te gaan. Hoe kunnen we samen deze trend beïnvloeden en een andere richting geven? Door samen een gezamenlijke toekomst visie over ons dorp te delen, zetten we samen een duidelijke stip op de horizon om te laten zien wat wij samen willen. Hoe we daar exact gaan komen, weten we nog niet, maar we geven hiermee wel aan dat wij, als inwoners die het dorp Deil maken, eensgezind zijn over onze toekomst.

In deze toekomst is het in Deil in elke levensfase prettig wonen, leven en werken. Nu, maar ook over 20 jaar. Deil is daarin een middelgroot dorp waarin inwoners in een goede mix van alle leeftijden aanwezig zijn. Inwoners kennen elkaar en zoeken elkaar op. De centrale ligging en bijzonder goede ontsluiting maakt deze plek structureel erg aantrekkelijk voor bestaande – en nieuwe bewoners. Om als middelgroot dorp leefbaar te blijven, moeten er voorzieningen en infrastructuur worden geboden aan inwoners en er voldoende woonaanbod zijn, passend bij de behoeften van verschillende leeftijden.

Namens de dorpsraad van Deil houdt de werkgroep Deil2030! zich met het bovenstaande bezig. In een visiedocument hebben we beschreven wat er nodig is om het dorp vitaal te houden en we toetsen dit jaarlijks aan 4 belangrijke thema’s om te zien of we op de goede weg zijn.

  1. Betrokkenheid bij wat er gebeurt (o.a. de rol van de dorpsraad, plannen kunnen toetsen, initiatieven kunnen ontplooien)
  2. Voorzieningen- en welzijn niveau (o.a. de school, supermarkt, dorpshuis, verenigingen, sociaal, evenementen)
  3. Gebiedsontwikkeling (o.a. woningaanbod, verkeersveiligheid, toegangswegen, bereikbaarheid)
  4. Duurzaam (o.a. milieu, recreatie, energie)

Samen staan we sterk is meer dan ooit van toepassing. Sterker nog, het een absolute voorwaarde om richting gemeente West Betuwe steun en uitvoering te krijgen om Deil2030! vorm te geven en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Laten we er samen dan ook voor zorgen dat Deil zo mooi blijft als het is. Het onderschrijven van een gedeelde visie om de leefbaarheid en vitaliteit van ons mooie dorp ook in de toekomst hoog te houden, is hierbij de eerste stap!

Leden van de werkgroep zijn:
Henk van Amstel
Joris Broekmans
Jolanda van der Craats
Koos van der Eijk
John de Haas
Leo Vonk

We zijn benieuwd naar reacties en suggesties, deze kunnen worden gezonden naar [email protected]