Ga naar de inhoud
Home » Dorpsraad Deil » Werkgroep Communicatie

Werkgroep Communicatie

De Dorpsraad van Deil kan alleen goed functioneren wanneer er zoveel mogelijk over haar werkzaamheden en doelstellingen gecommuniceerd wordt. Dat is een belangrijke aanleiding geweest om de werkgroep communicatie op te zetten.

Lichtkrant
Eén van de eerste plannen van de werkgroep was het aanbrengen van een lichtkrant aan de gevel van het Duifhuis. Met dit medium kan iedere Deilenaar snel en effectief een boodschap aan de inwoners van Deil doorgeven. De lichtkrant wordt gezamenlijk beheerd door het Duifhuis en de Dorpsraad. Wilt u een evenement voor Deil aankondigen of een bericht laten plaatsen op de lichtkrant aan het Duifhuis? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met ‘lichtkrant’ in de titel. Er is ruimte voor 4 x 20 karakters per aankondiging.

Dorpskrant Deil
De tweede activiteit was het opzetten van een Dorpskrant Deil. De eerste Dorpskrant Deil verscheen in december 2018.
In de praktijk is de Dorpskrant Deil veel meer geworden dan de spreekbuis van de Dorpsraad en informatie platform over alle activiteiten van de werkgroepen van de Dorpsraad. Het is een echte krant van en voor de hele dorpsgemeenschap waarvoor steeds meer kopij uit alle lagen van de bevolking wordt aangeleverd.
De Dorpskrant verschijnt vier keer per jaar. Veel inwoners van het dorp geven aan blij te zijn met de krant en deze wordt zeer goed gelezen.
Ook blijkt de waardering voor de krant uit het feit dat steeds meer mensen uit Deil zich aansluiten bij de “vrienden van de Dorpskrant Deil” en jaarlijks een bijdrage overmaken. Samen met de opbrengsten uit een beperkt aantal advertenties kan de krant zich voorlopig prima zelf financieel bedruipen.
De Dorpskrant wordt huis-aan-huis bezorgd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Ook ligt er na het bezorgen een stapeltje bij de SPAR.
De digitale versies van alle dorpskranten zijn te lezen op deze website.

Website Dorp Deil
In 2021 is er een derde taak bijgekomen voor de werkgroep communicatie: het beheren van deze website.
Eerst zijn we het uiterlijk van de website gaan aanpassen.
Op het moment zijn we bezig om de inhoud op te schonen, te ordenen en aan te vullen.

Facebook pagina Dorp Deil
Sinds 2022 zijn we medebeheerder van de Facebookpagina Dorp Deil.
Wilt u iets op de pagina melden, stuur dan een e-mail naar [email protected] met ‘Facebook’ in de titel.

Samenstelling werkgroep
Casper Baghuis (beheer website)
Tom Burgmans (lichtkrant, redactie Dorpskrant)
Caroline Nugteren (redactie Dorpskrant)
Anton Pot (redactie website)
Ageeth van Steenis (redactie Dorpskrant)
Gerard Tamson (redactie Dorpskrant, coördinatie bezorging)
Peter van der Veer (coördinator, redactie Dorpskrant)
Jet Verheijen (redactie en opmaak Dorpskrant, medebeheerder Facebookpagina Dorp Deil)
Jeroen Wijngaard (redactie Dorpskrant)