Ga naar de inhoud
Home » Dorpsraad Deil » Werkgroep Recreatie en natuur

Werkgroep Recreatie en natuur

Een kijkje in het verleden

Een eerste inventarisatie om tot een Dorpsplan te komen werd gemaakt in december 2015 door Fred Haubrich. Een jaar later op 8 november 2016 kwamen Karine van Drunen, Kees van Werkhoven en Koos van der Eijk bij elkaar om te proberen een doorstart te maken en op 19 januari 2017 werden alle inwoners van Deil uitgenodigd om met medewerking van de VKK (Vereniging Kleine Kernen) in het Duifhuis samen te inventariseren wat er zoal leefde in Deil.

Naar aanleiding van deze avond werden er 5 nieuwe werkgroepen samengesteld: Recreatie, Veiligheid, Leefbaarheid en Toekomst, Dorpsgezicht en Groen en de werkgroep PR.
Met een huifkar werd op 18 maart 2017 een dorpsschouw gehouden waarbij wethouder Wiendels ook was uitgenodigd. Op 20 juni 2017 werd door alle inwoners een invulling gegeven aan de werkgroepen. Een openbare plek aan de Linge bleek en bleef prioriteit. Het Dorpsplan werd in boekvorm uitgegeven en op 13 december 2017 in het Dorpshuis aan de wethouder overhandigd.

In 2018 werd er hard gewerkt. Enkele projecten die gerealiseerd werden vóór 1-01-2019, het moment waarop de nieuw te vormen gemeente West Betuwe van start ging, want haast was geboden: doortrekken trottoir Palmesteijnstraat, vernieuwen kerkplein, lichtkrant aan het Duifhuis, verplaatsen bushalte in de Prins Willem Alexanderstraat, verharden bermen Krooiweg, Benedeneindseweg en Polsteeg. Ook werd er voor de veiligheid in het dorp een WhatsApp-groep opgericht.

Daarnaast moest gezorgd worden dat we in het Bidbook van de nieuwe gemeente werden opgenomen om onze toekomstige projecten veilig te stellen. En op 14 februari 2019 werd er een Dorpsraad geïnstalleerd.
Maar een openbare steiger was er nog steeds niet! Vanaf nu ging onze aandacht alleen daar nog naar uit.

Lingelandje in 2018

Een geschikt landje werd gevonden bij de begraafplaats, maar contacten met de gemeente moesten opnieuw aangehaald worden. De zorg voor de vergunningen was groot en het wachten duurde lang. Tekeningen werden afgekeurd en na herziening goedgekeurd, de ene vergunning was rond en er kwam alweer een andere boven drijven. Bureaucratie ten top! En op dit moment (februari 2021) zijn we zover dat we ook weer voorzichtig kunnen denken aan andere projecten. Deze zijn te vinden onder de aandachtsgebieden bij punt 4. Maar vooralsnog hopen we dat de steiger dit jaar een feit zal zijn en dat we met z’n allen kunnen genieten van het uitzicht op het water!

Werkgroepleden

Onze werkgroep Recreatie en Natuur bestaat uit de volgende leden:
Tom Burgmans
Marcel van der Craats
Karine van Drunen
Koos van der Eijk
Benno Elbers
Sonja Hoogakker
Janny van Keulen
Lotte van de Sandt

Leden onderhoudswerkgroep

De onderhoudswerkgroep Lingelandje bestaat uit de volgende mensen:

Maaike Baars
Martin Botzheim
Heleen Broier
Marcel van der Craats
Dierik van de Dijk
Alex Douwes
Karine van Drunen
Eduard van Duffelen
Derk en Myrthe van der Haak
Leen Markenhof
Bart en Myrthe Noordam
Lotte van de Sandt
Frank Sloot
Jos van der Velden
Wouter de Wit

Januari 2021, de wilgen worden geknot
November 2019, een haagbeuk wordt aangeplant
Januari 2021, een takkenril wordt geplaatst

Aandachtsgebieden voor de toekomst

Lingeoever

Een openbare ontmoetingsplek aan het water. De wens om een eigen plekje aan de Linge te hebben wordt door de inwoners van Deil als bijzonder wenselijk ervaren. Nergens kun je aan de Linge komen als je er niet aan woont. Een Lingelandje waar je op een bankje uit kunt kijken over het water. Waar gevist kan worden en gezwommen door de jeugd. Waar een strandje of steiger is om je kano te water te laten. Kortom een ontmoetingsplek aan het water. Zo mogelijk met een watertappunt en toegankelijk voor rollators en rolstoelen.

Wandelroutes

Inwoners kunnen een rondje maken door de omgeving van Deil en in het dorp zelf. Daarmee kunnen ze kennis maken met de mooie natuur en historische plekjes die er te vinden zijn.
In het dorp zelf kun je een pauzeplek creëren bij horeca. We denken op dit moment hierbij aan de koffiecorner bij de Spar. Maar realisatie van een theetuin of heropening van café het Klaverblad juichen wij toe.

Molen langs het wandelpad aan het rondje Middenweg

Natuur

Het project “Maak Deil fleuriger”: de bermen inzaaien met wilde bloemen-zaad. Bloembollen planten op verschillende plaatsen in het dorp en hier ook een wandelroute langs ontwikkelen.

Schapendijkje Noordenhoek

Cultuur/historie

We willen een inventarisatie maken van cultuurhistorische plekken en bezienswaardigheden. Deze willen we in kaart gaan brengen om te behouden voor de toekomst. Dit historisch erfgoed willen we verbinden aan of opnemen in een te realiseren wandelroute.

Elektriciteitshuisje aan de Prins Willem Alexanderstraat

Wandel-/fietsbrug over de Linge of (trek-)pontje

In vroegere tijden was er een veer in Deil. Je kon er met een roeibootje naar de overkant. Mensen uit Deil gingen bij de steenfabriek in Tricht werken en zondags konden de Trichtse mensen oversteken om naar de kerk in Deil te gaan. Door deze verbinding opnieuw tot stand te brengen zou de jeugd die in Culemborg naar school gaat een veilige en kortere route krijgen. Verbinding met de overkant zodat inwoners van Tricht evt. hier ook boodschappen kunnen doen. Een verbinding kan tot stand gebracht worden door realisatie van een fiets-/voetgangersbrug. Ook een trek-/veerpontje voor fietsers en wandelaars behoort tot de mogelijkheid.

Trekpontje over de Amstel