Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Deil2030! Kernagenda

Deil2030! Kernagenda

De Dorpsraad Deil met de vrijwilligers van de vier werkgroepen en de gemeente West Betuwe zetten
zich sterk in voor prettig wonen en leven in Deil en het buitengebied. De kernagenda is hiervoor een
structurele leidraad om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Deil te kunnen behouden
met goede voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven.
Op de kernagenda staan activiteiten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de
komende jaren. De kernagenda is geen vaststaand document, maar de leidraad van een continu
proces dat steeds aangevuld of bijgesteld wordt.