Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Denk mee over de toekomst van het dorp Deil

Denk mee over de toekomst van het dorp Deil

  • door

Namens het Bestuur Dorpsraad Deil en de werkgroep Deil 2030 brengen wij het volgende bericht graag bij u onder de aandacht:

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest met de gemeente West Betuwe over de toekomstvisie van ons mooie dorp, de leefbaarheid en het behoud van de voorzieningen, zoals de Lokhorstschool, de Spar supermarkt, de huisarts- en de fysiopraktijk en het bloeiend Deilse verenigingsleven.
Het is noodzakelijk dat snel er gestart wordt met de bouw van gevarieerde huur- en koopwoningen zodat de jongere generatie in het dorp kan blijven wonen en gezinnen en senioren binnen Deil kunnen doorstromen naar geschikte woningen. Voorkomen moet worden dat het inwonersaantal verder daalt en Deil een ‘slaapdorp’ wordt zonder enige voorzieningen.
De gemeente West Betuwe heeft nu besloten om een kansenkaart Deil te maken. De kansenkaart laat zien waar eventueel mogelijkheden zijn voor het realiseren van bebouwing in en buiten Deil.
Op maandag 13 februari as. vindt in het dorpshuis ‘t Duifhuis van 19.00 tot 21.00 uur de Informatieavond Kansenkaart Deil plaats olv. wethouder Jacoline Hartman. De opzet van de kansenkaart wordt dan gepresenteerd en toegelicht.
We hopen dat er heel veel Deilenaren naar deze informatieavond komen voor de presentatie van de kansenkaart en om mee te denken over de toekomst van ons dorp!
Onderstaand vinden jullie het persbericht van de gemeente West Betuwe.

Tot ziens op 13 februari in het Duifhuis, met hartelijke groet,

Bestuur Dorpsraad Deil en de werkgroep Deil 2030!