Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » De gemeenteraad komt naar Deil

De gemeenteraad komt naar Deil

De gemeenteraad van West Betuwe wil weten wat er leeft bij inwoners en gaat daarom langs in alle 26 dorpen en stadjes van de gemeente West Betuwe. Men heeft het plan om op woensdag 21 februari a.s. op bezoek te komen in Deil. Dit in het kader van de vergaderavond ‘gebiedsgericht ontmoeten’.

De bijeenkomst vindt van 20.00 uur tot 22.00 uur plaats in Het Duifhuis en is bedoeld voor de inwoners van Deil. De raadsleden willen op deze avond graag op een laagdrempelige manier met de inwoners in gesprek gaan, over onderwerpen die leven in de kern. De avond staat dus niet in het teken van één bepaald onderwerp, maar gaat juist over verschillende onderwerpen waarover inwoners met de raad willen praten en andersom.
 
Onderwerpen op de agenda
De insteek van de gemeente is om over vier onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Op de avond organiseert de gemeente dan een soort speeddate waarbij inwoners en raadsleden steeds over een ander onderwerp met elkaar in gesprek gaan. De gemeente heeft dorpsraad Deil gevraagd een viertal onderwerpen die spelen binnen Deil met de gemeente te delen. De gemeente vraagt vooraf ook aan de raadsleden over welke onderwerpen ze met de inwoners willen praten. Op basis van alle input wordt dan een programma voor de bijeenkomst gemaakt.
  
Op basis van de Kernagenda Deil heeft de Dorpsraad vier onderwerpen voorgesteld: woningbouw, verkeersveiligheid, energie & duurzaamheid en een gemeenschappelijke accommodatie voor de kern Deil. De gemeente heeft de dorpsraad ook gevraagd aan het begin van de avond kort een inleiding op het programma te geven. Hier kunnen bijvoorbeeld de onderwerpen die op het programma staan aan de raadsleden worden toegelicht. Hier is ongeveer
10 minuten de tijd voor.
 
Communicatie
De gemeente heeft gevraagd om binnen Deil de communicatiemogelijkheden van de website dorp.deil, Facebook en de lichtkrant in te zetten om zoveel mogelijk te verspreiden dat deze avond op woensdag 21 februari om 20.00 uur plaatsvindt in het Duifhuis. Zo wordt alle inwoners van Deil de kans gegeven om in gesprek te gaan of vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden.